Nazwiska od miejscowości

Jak wspominałam we wpisie o nazwiskach szlacheckich, wiele z nich było tworzonych od nazw majątków, których byli właścicielami. Z czasem również mieszkańcy danych miejscowości przyjmowali podobne nazwiska. Skoro Jan mieszkał w Brzezinach, najprawdopodobniej mówiono na niego Jan z Brzezin albo … Więcej...

Ile kosztuje zmiana nazwiska / imienia?

Wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Wyjątkiem jest zmiana nazwiska zmienionego bezprawnie, która nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Więcej...