Czy mąż może przyjąć nazwisko żony?

Krótko mówiąc: tak, mąż może przyjąć nazwisko żony. Wśród moich znajomych też jest małżeństwo, gdzie to on zdecydował się zmienić nazwisko, ponieważ jej nazwisko brzmiało naprawdę pięknie i elegancko. Nie ma w tym nic złego – to, że przeważnie kobieta przyjmuje nazwisko męża, to raczej kwestia tradycji niż wymogów prawa.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy określają kto i jak może zmienić nazwisko. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Nie jest jednak sprecyzowane, o którego z małżonków chodzi, dlatego decyzja należy nich samych.

Istnieje również możliwość dodania nazwiska współmałżonka do swojego nazwiska rodowego, tworząc co najwyżej nazwisko dwuczłonowe.