Czy po ślubie trzeba zmienić nazwisko?

Jeżeli żadne z małżonków nie wyraża chęci zmiany nazwiska, może pozostać przy swoim nazwisku rodowym. Tak naprawdę nie trzeba nic w tym kierunku zrobić, gdyż tylko w przypadku chęci zmiany nazwiska składa się oświadczenie w Urzędzie Stanu Cywilnego.