Ile kosztuje zmiana nazwiska / imienia?

Wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Wyjątkiem jest zmiana nazwiska zmienionego bezprawnie, która nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 ze zm.)