Jak zmienić nazwisko lub imię w księdze wieczystej?

Przeważnie pamiętamy o wymianie dowodu czy prawa jazdy po zmianie danych osobowych, ale bardzo łatwo zapomnieć, że informacje zawarte w księdze wieczystej również należy zaktualizować. Co więc należy zrobić, aby uniknąć problemów z wykazaniem, że jesteśmy właścicielami domu, mieszkania czy działki?

Wpis do księgi wieczystej

Aby zaktualizować dane, należy dokonać wpisu w księdze wieczystej.

Potrzebne będą następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa, jeśli zmiana nazwiska nastąpiła wskutek zawarcia związku małżeńskiego. Dokument można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 22 zł (Ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej);
  • wniosek o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS) wydrukowany dwustronnie (do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości).

Jak uzupełnić wniosek?

W rubryce:

  • Dane wnioskodawcy” – należy wpisać nowe, aktualne dane;
  • Treść żądania” – należy wpisać np. „Wnoszę o zmianę nazwiska /imienia/imienia i nazwiska z [poprzednie imię i nazwisko] na [nowe imię i nazwisko] w związku z [zawarciem związku małżeńskiego / powrotem do nazwiska rodowego / zmianą imienia itp. ] poświadczoną(-ym) załączonym [nazwa dokumentu np. skróconym odpisem aktu małżeństwa]”

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty należy złożyć w Sądzie Rejonowym wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 60 zł.

A jeśli zapomnisz zaktualizować dane?

Nie chcę straszyć, tylko raczej zmotywować cię do aktualizacji danych w księdze wieczystej. Niedopełnienie tego obowiązku może cię sporo kosztować. Sąd może wymierzyć od 500 zł do 10 000 zł grzywny (ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece art. 36 pkt. 4. ), aby spowodować ujawnienie prawa własności. Jeśli ujawnisz prawo własności, całość lub część grzywny, która nie została jeszcze zapłacona, może zostać umorzona.

Jeśli zbywasz nieruchomość nie dokonawszy aktualizacji danych osobowych, notariusz powinien dołączyć odpis aktu małżeństwa do aktu notarialnego.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece art. 36 pkt. 4
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594).