Jakie imię można nadać dziecku?

Wybór imienia jest ważną decyzją, dlatego należy pamiętać o tym, jaki warunki imię musi spełniać, aby zostało przyjęte do rejestracji.

  • dziecko nie może mieć więcej niż dwa imiona,
  • wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego,
  • niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi,
  • można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o wyborze imienia

Matka lub ojciec dziecka (bądź przedstawiciel prawny matki) zgłaszają urodzenie dziecka i składają oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka:

  • w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia
  • w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia

(źródło Art. 55-58*)

Urzędnik może wybrać imię dziecku

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. (Art. 59*)

Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. (Art. 55 ust. 2*)

6 miesięcy na zmianę imienia

Art. 70.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (Art. 70. ust.1 *)

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. (Art. 70. ust.2 *)

*Podstawa prawna: Dz.U. 2014 poz. 1741 – Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (nowelizacja 01.03.2015)