Kiedy można zmienić imię?

Imię można zmienić na 5 sposobów:

  • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,
  • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,
  • dodanie drugiego imienia,
  • zmianę pisowni imienia lub imion
  • zmianę kolejności imion.

Dopuszczalne powody zmiany imienia

Imię można zmienić tylko z ważnego powodu. Ustawa wymienia kilka przypadków:

  • aktualne imię jest ośmieszające albo urąga godności człowieka;
  • można zmienić na imię używane;
  • gdy imię zostało bezprawnie zmienione;
  • gdy nowe imię spełnia wymogi przepisów prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Ile można mieć imion?

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska