Kiedy można zmienić nazwisko?

Nazwisko można zmienić na 3 sposoby:

 • na inne nazwisko;
 • zmienić pisownię nazwiska;
 • zmienić nazwisko ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego (np. Kowalski – Kowalska).

Dopuszczalne powody zmiany nazwiska

Nazwisko można zmienić tylko z ważnego powodu. Ustawa wymienia kilka przypadków:

 • aktualne nazwisko jest ośmieszające albo urąga godności człowieka;
 • można zmienić na nazwisko używane (w ustawie nie jest to wyjaśnione, ale moim zdaniem chodzi np. o jedno z nazwisk w przypadku nazwiska podwójnego albo o nazwisko rodowe);
 • gdy nazwisko zostało bezprawnie zmienione;
 • gdy nowe nazwisko spełnia wymogi przepisów prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Jakie nazwisko można zmienić?

 • nazwisko noszone aktualnie lub nazwisko rodowe;
 • nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska (moim zdaniem ma to zastosowanie w przypadkach takich jak np. Kowalska wyszła za Kowalskiego, a po rozwodzie chce zmienić nazwisko. Ponieważ jednak jej panieńskie nazwisko było takie samo jak to przyjęte/nie zmienione po ślubie, może wnioskować o zmianę nazwiska rodowego).

Jakich nazwisk nie można przyjąć?

Istnieją ograniczenia dotyczące nowego nazwiska. Otóż okazuje się, że nie mamy dowolności w wyborze nazwiska. Wykluczone zostały:

 • nazwiska historyczne;
 • nazwiska wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności, politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Jak długie może być nowe nazwisko?

Ustawa nie precyzuje długości nowego nazwiska, natomiast mówi, że nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska