Nazwiska od imion

Okazuje się, że ok. 25% polskich nazwisk pochodzi od imion ojca lub patrona. Syn Stanisława zostawał Stanisławskim lub Stachurą, Michała – Michalskim itd. Łatwo rozpoznać oryginalne imię w nazwiskach takich jak Szymański, Jankowski czy Piotrowski.

Ciekawostka – w języku rosyjskim nadal używa się imienia ojca, gdy do kogoś się zwraca. Na przykład Piotr Nowak, syn Szczepana, to Piotr Stepanowicz.