Nazwiska od miejscowości

Jak wspominałam we wpisie o nazwiskach szlacheckich, wiele z nich było tworzonych od nazw majątków, których byli właścicielami. Z czasem również mieszkańcy danych miejscowości przyjmowali podobne nazwiska. Skoro Jan mieszkał w Brzezinach, najprawdopodobniej mówiono na niego Jan z Brzezin albo Jan Brzeziński. Gdyby zaś mieszkał w Krakowie, mógłby być Janem Krakowskim, natomiast Jan Zawadzki pewnie mieszkał w Zawadach.

Istnieją też nazwiska pochodzące nie od rejonu geograficznego, a od narodowości, np. Rusin, Duńczyk, Szwab, Szkot.