Nazwiska od nazw zawodów

Jak może pamiętasz w ostatnim wpisie wspominałam, że nazwiska szlacheckie można często rozpoznać po sufiksie -ski. Jednak jest też wiele nazwisk tak zakończonych, chociaż ze szlachtą nie mają wiele wspólnego. Czasami do nazwy zawodu dodawano taką końcówkę i na przykład kowal nazywał się Kowalski, a bednarz Bednarski.

Czasami nie dodawano żadnych końcówek i tak mamy na przykład nazwiska Tkacz czy Bednarz. A czasami wprowadzano inne końcówki, np. -czyk i tak powstał Szewczyk od szewca czy Kołodziejczyk od kołodzieja. W dobie ginących zawodów rzemieślniczych możemy nawet nie wiedzieć, że dane nazwisko pochodzi od zapomnianego zawodu wykonywanego przez przodków.