Nazwiska szlacheckie

Czy wiesz, że są nazwiska, których nie możesz przyjąć? O ile nie posiadasz w rodzinie osób o nazwisku np. Radziwiłł czy Czartoryski, nie będziesz mógł się tak nazywać. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska określa, że wykluczone są:

  • nazwiska historyczne;
  • nazwiska wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności, politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Spotkałam się z uogólnieniami, że w ogóle nie można przybrać nazwiska szlacheckiego. Osobiście się z tym nie zgadzam – musielibyśmy wykluczyć większość nazwisk zakończonych na -ski, -cki czy -dzki, gdyż nazwiska szlachty często powstawały poprzez dodanie do nazwy majątku jednego z tych sufiksów.

Jeśli chcesz się przekonać jakie nazwiska nosiła kiedyś szlachta, możesz sprawdzić chociażby listę Wydawnictwa Kastor na stronie http://szlachtarp.pl/lista-nazwisk.html