Jakie imię można nadać dziecku?

Wybór imienia jest ważną decyzją, dlatego należy pamiętać o tym, jaki warunki imię musi spełniać, aby zostało przyjęte do rejestracji.

  • dziecko nie może mieć więcej niż dwa imiona,
  • wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w
Więcej...

Zmiana nazwiska lub imienia a wymiana paszportu

Jeśli zmieniasz imię lub nazwisko i posiadasz ważny paszport, musisz pamiętać, że należy wystąpić o wymianę dokumentu nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa … Więcej...