Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

1 maja 2016 w życie weszła nowelizacja „Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska”.

Ustawa określa zasady zmiany imienia i nazwiska oraz gdzie i w jaki sposób tę zmianę można przeprowadzić.

Kogo dotyczy ustawa?
  • obywateli polskich;
  • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
  • cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, z wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Szczegóły dot. ustawy
  • Podstawa prawna: Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 – Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
  • Nowelizacja: Dz.U. 2016 poz. 10 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska