Zmiana nazwiska lub imienia a wymiana paszportu

Jeśli zmieniasz imię lub nazwisko i posiadasz ważny paszport, musisz pamiętać, że należy wystąpić o wymianę dokumentu nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. W przypadku osób przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

Pamiętaj, że po upływie 60 dni paszport zawierający nieaktualne dane traci ważność.

Źródło: https://paszporty.lodzkie.eu/page/2454,paszporty—informacje-ogolne.html