Zmiana nazwiska lub imienia a wymiana prawa jazdy

Zmiana nazwiska czy imienia jest jednym z powodów, dla których trzeba wymienić prawo jazdy. Jeżeli masz ważne badania lekarskie, to nie trzeba ich powtarzać.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wymianę prawa jazdy można złożyć osobiście lub wysłać pocztą:

  • do urzędu miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
  • do urzędu dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
  • do starostwa powiatu, w którym mieszkasz.
Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

100,50 zł należy przelać na konto lub zapłacić w kasie urzędu przed złożeniem wniosku o wymianę dowodu. Sprawdź w swoim urzędzie jaką formę płatności honorują.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Co należy przygotować?
Ile to trwa?

Wystawienie nowego dokumentu trwa do 9 dni w większości przypadków. Jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację związaną np. z zakazem prowadzenia pojazdów, wtedy czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.

Możesz sprawdzić czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronach
www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. W celu weryfikacji wystarczy podać numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Droga odwoławcza

Jeśli otrzymasz odmowę wydania nowego prawa jazdy, masz 14 dni, aby odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Pismo należy złożyć w urzędzie, który wydał decyzję odmowną.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)


Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji